• Vision
  • मराठी साहित्याच्या माध्यमातून नैतिक मूल्यांची जोपासना करणे.

  Mission
  • मराठी साहित्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि मराठी संस्कृतीच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणे.

  Goals & Objectives
  • १. विद्यार्थ्यांना दैनंदिन जीवनात मराठी भाषेतून संवाद साधण्यासाठी प्रेरित करणे.

   २.  मराठी साहित्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहणे.

   ३. प्रभावी मराठी साहित्याच्या निर्मितीसाठी विद्यार्थ्यांना प्रेरित करणे. 

   ४. विद्यार्थ्यांमध्ये प्रभावी लेखन, संवाद कौशल्याचा विकास करणे.

 • Faculty Profile

  • Mr. Ambulgekar Maruti Mariba
  • M.A, SET, NETMarathi
  • 24 years of Experience
 • Department Profile


  About the Department

  Time table

  Board of Studies
 • Program offered


  Under Graduate Programmes
 • Program / Course Outcomes


  Course Outcomes
 • Research


  Research Publications
 • Syllabus


  Under Graduate
  Course
 • Student Profile


  Student Profile
 • Awards & Achievements

 • e-Content


  E-Content Resources
 • Contact Us


  Email

  Phone